Vadslagning i Hunger Games

Hunger Games-turneringen är en källa till spel där vadslagning spelar en central roll. Under de årliga Hungerspelen, pågår nämligen en vadslagning bland distrikten om vilken deltagare som kommer att stå som segrare i den blodiga tävlingen.

Vadslagningen påbörjas redan innan träningen inför Hungerspelen. Oddsen för varje deltagare presenteras i en stor tabell vilken är baserad på statistik från tidigare tävlingar samt deltagarnas förutsättningar. Alla är välkomna att delta i denna vadslagning, förutom de som är direkt inblandade med Hungerspelen. Cinna, Katniss stylist inför tävlingen, nämner att han inte får vadslå, men att han hade lagt alla sina pengar på henne om han kunnat.

I’m still betting on you.”

– Cinna

Påverkan på deltagarnas uppträdanden

Vadslagningen spelar en stor roll i hur deltagarna väljer att presentera sig själva. Katniss, exempelvis, väljer att framstå sig som stark inne på arenan då hon är rädd att en uppvisning av känslor inför sina kamraters död skulle resultera i att färre bettade på henne.

Katniss och Peetas odds är, till en början, mycket låga (förmodligen för att det båda är från Distrikt 12 som sällan presterar särskilt bra i Hungerspelen). Men allteftersom tävlingen fortgår, ökar Katniss odds då hon motbevisar befolkningens skepsis genom att visa sig vara en stark deltagare.

Oddsen i Hungerspelen

Som vi tidigare nämnt, presenteras deltagarnas odds i en stor tabell. Dessa odds uppdateras ständigt och kan såväl öka som minska beroende på deltagarens prestationer i tävlingen. Oddsen är till en början baserade på så kallade ”träningspoäng” som är rankningar som tilldelas deltagarna efter deras privata träningssessioner inför Hungerspelen. Poängen ger folket i Capitol en uppfattning om vilka deltagare som har bäst chans att klara sig i arenan samt vilka som är värda att betta på/sponsra. Oddsen presenteras tre dagar innan Hungerspelen inleds.

Läs om vadslagningen i Hunger Games

Att spela på odds likt dessa innebär att du kan samla information som du kan använda för egen vinning, snarare än att enbart förlita dig på turen/slumpen. När det kommer till hasardspel, t.ex. spelautomater på nätet, finns det inget du kan göra för att påverka utfallet.

Distrikt Man Ålder Kvinna Ålder
12 Peeta 16 Katniss 16